Interpersoonlijk profiel

Interpersoonlijk profiel

Toepasbaar: Individueel, Team en Organisatie

Met de resultaten van het Interpersoonlijk Profiel kan een voorstelling worden gemaakt van het interpersoonlijk gedrag van een persoon.

Met behulp van de Roos van Leary kan vervolgens geoefend worden effectief te schakelen op de 8 gedragstypes. Dit noemen wij ‘zelfbewust interactie creëren’.

Het Interpersoonlijk Profiel kan op zichzelf worden gebruikt, maar kan ook een versterking en/of ondersteuning geven op andere ontwikkel- modellen.

Toepasbaarheid IPP

Individueel- niveau:

Het Interpersoonlijk Profiel kan worden ingezet tijdens coaching, training en assessment, waarbij de interpersoonlijke dynamiek (de Roos van Leary) een onderdeel is van het ontwikkeltraject.

Het Interpersoonlijk Profiel geeft direct inzicht in welk effect het gedrag van de persoon heeft op een ander en kan er worden gewerkt met voorbeelden van effectief gedrag om de  interactie positief te beïnvloeden. 

Met behulp van de resultaten kan een voorspelling gemaakt worden van het interpersoonlijk gedrag van de persoon binnen een bepaalde context;

 1. Welk effect heeft het gedrag van de persoon op anderen.
 2. Hoe past deze persoon zich aan binnen de context
 3. In hoeverre is de persoon in staat effectief te schakelen tussen de verschillende gedragsstijlen.
 4. Welke motivaties en overtuigingen spelen een rol in zijn gedrag ( veiligheidsstrategien)
 5. Hoe kan de persoon zich op interactieniveau verder ontwikkelen

Team- niveau:

Team Ontwikkeling
Het Teamprofiel van het Interpersoonlijk profiel geeft inzicht in de interactie van mensen binnen het team. Je krijgt hiermee direct inzicht in hoe de onderlinge dynamieken binnen het team invloed op elkaar hebben. Het team- rapport leert je hoe deze interactie invloed heeft op de samenwerking van het team, en hoe je de verschillende dynamieken kunt inzetten om te werken aan een effectievere groep/taakverdeling, die door het gehele team geaccepteerd wordt. 

Het teamprofiel geeft direct inzicht in:

 • Waar knellende patronen kunnen ontstaan binnen de team samenstelling
 • Welke motivaties en overtuigingen spelen een rol in de onderlinge interactie (doel en veiligheidsstrategien)
 • Welke interactiekracht elk persoon met zich mee brengt
 • Hoe je de verschillende interactiestijlen binnen het team effectief kunt inzetten

Leiderschap
Zelfinzicht; weten hoe jij overkomt; hoe ‘train’ jij jouw omgeving op jou te reageren?

Een van de belangrijke aspecten van goed leiderschap is dat je je bewust bent van je eigen gedrag, en hoe je daarmee de ander uitnodigt op jou te reageren. Dat noemen wij zelfbewuste interactie creëren!

Organisatie- niveau:

Loopbaan & Potentieel Assessment
Het Interpersoonlijk Profiel inzetten als assessment instrument bij assessments, geeft direct inzicht in welk effect bepaald gedrag op een ander heeft.  Met de resultaten kan een voorspelling gemaakt worden van het interpersoonlijk gedrag van de persoon;

 1. Welk effect heeft het gedrag van de persoon op anderen.
 2. Hoe past deze persoon zich aan
 3. Welke motivaties en overtuigingen spelen een rol in zijn gedrag (doel en veiligheidsstrategie)
 4. Hoe kan de persoon zich op interactieniveau verder ontwikkelen

Competentiemanagement
Of en hoe iemand zijn competenties benut, heeft te maken met verschillende factoren. Eén daarvan is hoe iemand wordt beïnvloed door anderen; collega’s, leidinggevende, partner.

Welk effect heeft dit op het gedrag van deze persoon? Het kan iemand belemmeren om iets te doen, in actie te komen, of iemand kan zichzelf en anderen te veel willen overschreeuwen door juist te veel van het goede te laten zien. Het Interpersoonlijk Profiel geeft direct inzicht in de manier waarop deze invloed zich vertaald naar het eigen gedrag. 

Het is een interpersoonlijke gedragsanalyse, die je complementair kunt gebruiken naast verschillende competentie-analyses. Een aanvulling die meteen tot de kern van de interactie komt, en gebruikt kan worden om iemand te helpen bij het gehele ontwikkeltraject. Het kan helpen om een gedragscompetentie op een effectieve wijze tot uiting te laten komen.

Hoe werkt de IPP

Het Interpersoonlijk Profiel  meet de aanwezige intensiteit op de 8 gedragstypes van de Roos van Leary.

De test bestaat uit 128 stellingen. Voor elke deelnemer worden 4 testen afgenomen: 1 Zelftest, en 3 door anderen ingevuld.

Op deze manier ontstaat een volledig beeld van de wederkerigheid van het gedrag in de interactie.

Met de resultaten kan een betere voorspelling worden gemaakt van het interpersoonlijk gedrag van een persoon;

 • Welk effect heeft het gedrag van de persoon op anderen
 • Hoe past de persoon zich  aan binnen een bepaalde context
 • In hoeverre kan de persoon effectief schakelen tussen de verschillende gedragsstijlen
 • Welke motivaties en overtuigingen spelen een rol in het gedrag 
 • Hoe kan de persoon zich op interactieniveau verder ontwikkelen

Wil je vrijblijvend kennis maken met het Interpersoonlijk Profiel?

Vraag hier een gratis zelftest aan.

Advies nodig?

Wie zijn wij?

Benieuwd naar de gezichten achter de Leary Academy?

Wat deelnemers over ons zeggen