Toepasbaarheid

Individueel- niveau:

Coaching
Het interpersoonlijk profiel kan worden ingezet tijdens coaching, waarbij de interpersoonlijke dynamiek (de Roos van Leary) een onderdeel is van het leertraject. Het geeft direct inzicht in het eigen gedrag, en hoe dit gedrag wordt ontvangen bij de ander. Daarnaast geven de profielen voldoende ruimte om de onderlinge verhoudingen zichtbaar te maken, het effect daarvan op het gedrag en kan er worden gewerkt met voorbeelden van effectief gedrag om de interactie positief te beïnvloeden. Als laatste is uit de profielen te verklaren waar de onderliggende overtuigingen, wensen en behoeften liggen voor ontwikkeling; de lagen onder de ijsberg. 

Training
Het interpersoonlijk profiel kan ingezet worden tijdens trainingen waarbij de interpersoonlijke dynamiek (de Roos van Leary) een onderdeel in van het leertraject. Het geeft direct inzicht in het eigen gedrag, en hoe dit gedrag wordt ontvangen bij de ander. De profielen kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van de leerdoelen en bij het actief oefenen van effectief gedrag. 

Assessment
Of het nu gaat om een selectie-, loopbaan- of ontwikkelassessment; het inzetten van het Interpersoonlijk Profiel geeft direct inzicht in welk effect het gedrag van de persoon heeft op een ander. Met behulp van de resultaten kan een voorstelling gemaakt worden van het interpersoonlijk profiel van de persoon;

 1. Wat kan worden afgeleid uit de stand en de lengte van de vector van de persoon zelf.
 2. Welk effect heeft het gedrag van de persoon op anderen.
 3. Hoe past deze persoon zich aan
 4. Welke motivaties en overtuigingen spelen een rol in zijn gedrag (doel en veiligheidsstrategie)
 5. Hoe kan de persoon zich op interactieniveau verder ontwikkelen

Team- niveau:

Team Ontwikkeling:

Het teamprofiel van het Interpersoonlijk profiel geeft inzicht in de interactie van mensen binnen het team. Je krijgt hiermee direct inzicht in hoe de onderlinge dynamieken binnen het team invloed op elkaar hebben. Het team- rapport leert je hoe deze interactie invloed heeft op de samenwerking van het team, en hoe je de verschillende dynamieken kunt inzetten om te werken aan een effectievere groep/taakverdeling, die bij het team past.

Het teamprofiel geeft direct inzicht in:

 • Waar knellende patronen kunnen ontstaan binnen de team samenstelling;
 • Hoe je de verschillende interactie interactiestijlen van de teamleden binnen het team effectief kunt inzetten;
 • Welke krachten elke interactiestijl met zich mee brengt;

Leiderschap

Zelfinzicht; weten hoe jij overkomt; hoe ‘train’ jij jouw mensen op jou te reageren? Een van de belangrijker aspecten van goed leiderschap is dat je je bewust bent van je eigen gedrag, en hoe je daarmee de ander uitnodigt op jou te reageren. Dat noemen wij zelfbewuste interactie creëren!

Organisatie- niveau:

Werving & Selectie

Het Interpersoonlijk Profiel wordt veelvuldig ingezet als assessment instrument bij selectieprocedures. De meeste assessment instrumenten meten persoonlijkheid, gedrag, drijfveren en competenties vanuit het eigen perspectief.  Met het inzetten van het Interpersoonlijk profiel, krijg je direct inzicht in welk effect bepaald gedrag op een ander heeft en kan met de resultaten een voorspelling gemaakt worden van het interpersoonlijk profiel van de persoon;

 1. Wat kan worden afgeleid uit de stand en de lengte van de vector van de persoon zelf.
 2. Welk effect heeft het gedrag van de persoon op anderen.
 3. Hoe past deze persoon zich aan
 4. Welke motivaties en overtuigingen spelen een rol in zijn gedrag (doel en veiligheidsstrategie)
 5. Hoe kan de persoon zich op interactieniveau verder ontwikkelen

Competentiemanagement

Competentiemanagement is niet meer weg te denken binnen de organisatiedoelstellingen van vandaag de dag. Of en hoe iemand zijn competenties benut, heeft te maken met verschillende andere factoren. Eén daarvan is hoe iemand wordt beïnvloed door anderen; collega’s, leidinggevende, partner. Welk effect heeft dit op het gedrag van deze persoon? Het kan iemand belemmeren om iets te doen, in actie te komen, of iemand kan zichzelf en anderen te veel willen overschreeuwen door juist te veel van het goede te laten zien. Het Interpersoonlijk Profiel geeft direct inzicht in de manier waarop deze invloed zich vertaald naar het eigen gedrag.  Het is een interpersoonlijke gedragsanalyse, die je complementair kunt gebruiken naast verschillende competentie-analyses. Een aanvulling die meteen tot de kern van de interactie komt, en gebruikt kan worden om iemand te helpen bij het gehele ontwikkeltraject. Het kan helpen om een competentie in gedrag op een effectieve wijze tot uiting te laten komen.

Referenties

“Herkenbaar, direct inzicht en toepasbaar voor mens & organisatie!”
“Eenvoudig en zelf te beheren”
“ Een gevalideerde, toegankelijke test voor een redelijke prijs”
“De opleiding tot gecertificeerd Interactiekundige heeft ons een prachtige tool in handen gegeven die niet meer weg te denken is bij onze assessments”
“De profielen met het begeleidende rapport geeft de klant een bruikbaar naslagwerk mee”
“Mijn grootste leermoment: positief beïnvloeden betekent niet altijd dat het gericht hoeft te zijn op ‘samen’.
“ De Workshop “Hoe kom ik over?” heeft ervoor gezorgd dat ons team nu een evenwichtig profiel vormt.”